{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

什麼是荏胡麻油

荏胡麻油與一般大眾所知道的亞麻仁油都含有α-次亞麻油酸成分,是人體必需脂肪酸,對健康的貢獻有促進新陳代謝、調節生理機能、健康維持。

sakuyo/神腦生活雙會員註冊